نویسنده: وین دایر
مترجم: محمدرضا آل یاسین
ناشر: هامون