نویسنده: دیباک چوبرا
مترجم: شهره عبدالهی
ناشر: پیکان