نویسنده: مایکل گوریان
مترجم: مهدی قراچه داغی
تصویرگر: -
ناشر: -