نویسنده: الیزابت هارتلی بروئر
مترجم: احمد ناهیدی
تصویرگر: -
ناشر: جوانه رشد