سوالات تابستان 88 ، پیک شماره 5 ، برای دانش آموزان کلاس دوم