برنامه های آغاز سال تحصیلی به شرح زیر می باشد:
نوآموزان آمادگی به همراه اولیائشان برای آشنایی با دبستان ساعت30 : 8 صبح روز پنج شنبه 26 / 6 / 88 در دبستان حضور یابند.

مراسم روز شکوفه ها مخصوص دانش آموزان کلاس اول و اولیای آنها ، روز سه شنبه 31 / 6 / 88 ساعت 9 صبح ، برگزار می شود.

تصاویر روز شکوفه ها