جلسه ی توجیهی اولیای دانش آموزان کلاس چهارم و پنجم روز چهارشنبه 25 / 6 / 88 ساعت 30 : 8 در دبستان برگزار می شود.

جلسه ی توجیهی اولیای دانش آموزان کلاس دوم و سوم روز سه شنبه 24 / 6 / 88 ساعت 30 : 8 در دبستان برگزار می شود.