برنامه کلاسی8:30 - 7:45 9:30 - 8:45 10:30 - 9:45 11:25 - 10:40 12:15 - 11:35 13:30 - 12:30
شنبه 8:30 - 7:45: قرآن- سرود 9:30 - 8:45: تئاتر خلاق 10:30 - 9:45: مفاهیم علوم 11:25 - 10:40: مفاهیم ریاضی 12:15 - 11:35: زبان انگلیسی 13:30 - 12:30: کتابخوانی
یک‌شنبه 8:30 - 7:45: قرآن- سرود 9:30 - 8:45: مفاهیم علوم 10:30 - 9:45: خمیربازی 11:25 - 10:40: زبان انگلیسی 12:15 - 11:35: قصه گویی/ خانه ریاضیات 13:30 - 12:30: نمایش عروسکی
دوشنبه 8:30 - 7:45: قرآن- سرود 9:30 - 8:45: ورزش (ژیمناستیک) 10:30 - 9:45: نقاشی 11:25 - 10:40: نقاشی 12:15 - 11:35: قصه گویی 13:30 - 12:30: نقاشی آزاد
سه‌شنبه 8:30 - 7:45: قرآن- سرود 9:30 - 8:45: هماهنگی ذهنی- حرکتی 10:30 - 9:45: سفالگری 11:25 - 10:40: زبان آموزی 12:15 - 11:35: بازی و ریاضی (لگو) 13:30 - 12:30: قصه گویی
چهارشنبه 8:30 - 7:45: قرآن- سرود 9:30 - 8:45: زبان آموزی 10:30 - 9:45: ورزش (ژیمناستیک) 11:25 - 10:40: مفاهیم ریاضی 12:15 - 11:35: زبان انگلیسی 13:30 - 12:30: نمایش عروسکی