برنامه کلاسی8:30 - 7:45 9:30 - 8:45 10:30 - 9:45 11:25 - 10:40 12:15 - 11:35 13:30 - 12:30
شنبه 8:30 - 7:45: فارسی 9:30 - 8:45: فارسی 10:30 - 9:45: تئاتر خلاق 11:25 - 10:40: خوشنویسی 12:15 - 11:35: ریاضی 13:30 - 12:30: علوم
یک‌شنبه 8:30 - 7:45: ریاضی 9:30 - 8:45: فارسی 10:30 - 9:45: فارسی 11:25 - 10:40: قرآن 12:15 - 11:35: خانه ریاضیات 13:30 - 12:30: فارسی(کتابخوانی)
دوشنبه 8:30 - 7:45: فارسی 9:30 - 8:45: فارسی 10:30 - 9:45: ژیمناستیک 11:25 - 10:40: ریاضی 12:15 - 11:35: نقاشی 13:30 - 12:30: نقاشی
سه‌شنبه 8:30 - 7:45: ریاضی 9:30 - 8:45: فارسی 10:30 - 9:45: علوم 11:25 - 10:40: هماهنگی ذهنی- حرکتی 12:15 - 11:35: قرآن 13:30 - 12:30: فارسی(املا آموزشی)
چهارشنبه 8:30 - 7:45: فارسی(املا ارزشیابی) 9:30 - 8:45: فارسی 10:30 - 9:45: ریاضی 11:25 - 10:40: ژیمناستیک 12:15 - 11:35: علوم 13:30 - 12:30: lego